Börsinformation

EmittentCamurus AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2022-02-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 719 898
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter2 719 898
Andel
Innehavda aktier4,96073 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,96073 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,96073 % 2 719 898
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,46726 % 256 193
     
TOTALT 5,42799 % 2 976 091
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 976 091
Andel av rösträtter5,42799
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2022-02-10 14:40
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25