Börsinformation

EmittentViaplay Group AB (publ)


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
Instrumentaktie SE0012116390
Före transaktionen
Antal aktier3 911 382
Antal rösträtter3 911 382
Transaktionen
Datum2022-02-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 961 382
Direkt innehavda rösträtter3 961 382
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,05 %
Direkt innehavda rösträtter4,76 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,76 % 3 961 382
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,76 % 3 961 382
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 961 382
Andel av rösträtter4,76

Publicerad
2022-02-23 14:45
Kontakt
NamnJohan Winqvist
Telefon0730576574 Epostjohan.winqvist@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25