Börsinformation

EmittentViaplay Group AB (publ)


Innehavare
Nordea Funds Ltd

Instrument
InstrumentEquity SE0012116390
Före transaktionen
Antal aktier3 906 624
Antal rösträtter3 906 624
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-02-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 889 046
Direkt innehavda rösträtter3 889 046
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,98776 %
Direkt innehavda rösträtter4,67234 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,67234 % 3 889 046
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,67234 % 3 889 046
 

Röstning med fullmakt. Innehavet upphör för
NamnRösträtterSlutdatum
Nordea Nordic Small Cap Fund 1 903 160
Nordea Swedish Ideas Equity Fund 312 967
Nordea Discretionary Swedish Equity Fund 398 738
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund 55 957
Nordea Innovation Stars Fund 93 101
Nordea Invest Nordic Small Cap 47 160
Nordea Invest Nordic Stars 25 480
Nordea Donationsmedelsfond 3 412
Institutionella Aktiefonden Sverige 170 751
Nordea Avtalspensionsfond Midi 1 633
Nordea Swedish Stars 694 413
Nordea Generationsfond Senior 765
Nordea Generationsfond 50-tal 8 001
Nordea Generationsfond 60-tal 39 071
Nordea Generationsfond 70-tal 38 694
Nordea Generationsfond 80-tal 20 397
Nordea Sverige Passiv 51 622
Nordea Smabolagsfond Sverige 15 741
Nordea Generationsfond 90-tal 2 867
Nordea Institutionell Aktiefarvaltning 5 116
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 889 046
Andel av rösträtter4,67234

Publicerad
2022-02-28 13:54
Kontakt
NamnRasmus Kroner
Telefon004555472411 Epostamreporting@nordea.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25