Börsinformation

EmittentLindab International AB


Innehavare
Lannebo Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0001852419
Före transaktionen
Antal aktier3 956 438
Antal rösträtter3 956 438
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-02-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 937 560
Direkt innehavda rösträtter3 937 560
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,99419 %
Direkt innehavda rösträtter4,99419 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99419 % 3 937 560
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,99419 % 3 937 560
 


Publicerad
2022-03-01 11:32
Kontakt
NamnDaniel Jern
Telefon070-229 91 74 Epostfondadmin@lannebo.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25