Börsinformation

EmittentViaplay Group AB (publ)


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0012116390
Före transaktionen
Antal aktier3 925 163
Antal rösträtter3 925 163
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-03-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 875 163
Direkt innehavda rösträtter3 875 163
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,94 %
Direkt innehavda rösträtter4,66 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,66 % 3 875 163
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,66 % 3 875 163
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 875 163
Andel av rösträtter4,66

Publicerad
2022-03-14 15:49
Kontakt
NamnGustav Lindberg
Telefon0730977670 Epostgustav.lindberg@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25