Börsinformation

EmittentAlimak Group AB (publ)


Innehavare
Lannebo Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0007158910
Före transaktionen
Antal aktier2 913 243
Antal rösträtter2 913 243
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-03-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 537 807
Direkt innehavda rösträtter2 537 807
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,68594 %
Direkt innehavda rösträtter4,68594 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,68594 % 2 537 807
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,68594 % 2 537 807
 


Publicerad
2022-03-17 11:04
Kontakt
NamnDaniel Jern
Telefon070-229 91 74 Epostfondadmin@lannebo.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25