Börsinformation

EmittentAlimak Group AB (publ)


Innehavare
NN Group N.V

Instrument
InstrumentOrdinary shares SE0007158910
Före transaktionen
Antal aktier2 342 283
Antal rösträtter2 342 283
Transaktionen
Datum2022-03-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 717 719
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter2 717 719
Andel
Innehavda aktier5,01814 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,01814 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01814 % 2 717 719
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,01814 % 2 717 719
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
2 396 9414,42584Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V
178 4380,32948Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V
35 0000,06463NN Re N.V
107 3400,1982NN Investment Partners B.V.
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 717 719
Andel av rösträtter5,01814

Publicerad
2022-03-18 15:47


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25