Börsinformation

EmittentK2A Knaust & Andersson Fastigheter AB


Innehavare
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Instrument
InstrumentAktier SE0010520254
Före transaktionen
Antal aktier9 274 652
Antal rösträtter9 274 652
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-03-18
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier9 074 652
Direkt innehavda rösträtter9 074 652
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier10,35 %
Direkt innehavda rösträtter4,95 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,95 % 9 074 652
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,95 % 9 074 652
 


Publicerad
2022-03-22 11:24
Kontakt
NamnLama Mukhtari
Telefon+46858840000 Epostportfoljadmin@lansforsakringar.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25