Börsinformation

EmittentSdiptech AB (publ)


Innehavare
197408 Saeid Esmaeilzadeh

Instrument
InstrumentClass A & Class B-shares
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2022-03-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter20 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 065 630
Direkt innehavda rösträtter99 082
Indirekt innehavda rösträtter10 966 648
Andel
Innehavda aktier5,56565 %
Direkt innehavda rösträtter0,17978 %
Indirekt innehavda rösträtter19,89796 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,07774 % 2 065 630
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 20,07774 % 2 065 630
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
698 7841,26789Dr. Saeid AB
10 267 76418,63007Esmaeilzadeh Holding AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter11 065 630
Andel av rösträtter20,07774

Publicerad
2022-03-22 12:41

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25