Börsinformation

EmittentAlimak Group AB (publ)


Innehavare
Mourant Trustees (Guernsey) Limited

Instrument
InstrumentOrdinary shares SE0007158910
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2022-03-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 421 043
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter3 421 043
Andel
Innehavda aktier6,31679 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter6,31679 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,31679 % 3 421 043
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 6,31679 % 3 421 043
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
3 421 0436,31679Bolero Holdings Sarl (Luxembourg)
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 421 043
Andel av rösträtter6,31679

Publicerad
2022-03-22 12:44

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25