Börsinformation

EmittentK2A Knaust & Andersson Fastigheter AB


Innehavare
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Instrument
InstrumentAktier SE0010520254
Före transaktionen
Antal aktier9 074 652
Antal rösträtter9 074 652
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-03-21
Gränsvärde för antal aktier10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier8 574 652
Direkt innehavda rösträtter8 574 652
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier9,78 %
Direkt innehavda rösträtter4,68 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,68 % 8 574 652
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade   30
     
TOTALT 4,68 % 8 574 682
 


Publicerad
2022-03-22 12:47
Kontakt
NamnLama Mukhtari
Telefon+46858840000 Epostportfoljadmin@lansforsakringar.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25