Börsinformation

EmittentViaplay Group AB (publ)


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0012116390
Före transaktionen
Antal aktier3 894 910
Antal rösträtter3 894 910
Transaktionen
Datum2022-03-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 954 136
Direkt innehavda rösträtter3 954 136
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,04 %
Direkt innehavda rösträtter4,75 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,75 % 3 954 136
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,75 % 3 954 136
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 954 136
Andel av rösträtter4,75

Publicerad
2022-03-22 15:45
Kontakt
NamnGustav Lindberg
Telefon0730977670 Epostgustav.lindberg@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25