Börsinformation

EmittentSdiptech AB (publ)


Innehavare
Systematic Group AB

Instrument
InstrumentA Shares and B Shares SE0003756758
Före transaktionen
Antal aktier2 141 967
Antal rösträtter11 141 967
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-03-22
Gränsvärde för antal rösträtter20 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 016 967
Direkt innehavda rösträtter11 016 967
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,43453 %
Direkt innehavda rösträtter19,98944 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 19,98944 % 2 016 967
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 19,98944 % 2 016 967
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter11 016 967
Andel av rösträtter19,98944

Publicerad
2022-03-23 16:26
Kontakt
NamnAlexander Petersson
Telefon0704799296 Epostalexander@topaccounting.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25