Börsinformation

EmittentAvanza Bank Holding AB


Innehavare
n/a n/a

Instrument
InstrumentOrdinary Shares SE0012454072
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-04-14
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier15 192 558
Direkt innehavda rösträtter10 024 070
Indirekt innehavda rösträtter5 168 488
Andel
Innehavda aktier9,77 %
Direkt innehavda rösträtter6,443 %
Indirekt innehavda rösträtter3,322 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,765 % 15 192 558
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 9,765 % 15 192 558
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
10 024 0706,44Baillie Gifford & Co
5 168 4883,32Baillie Gifford Overseas Ltd
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter15 192 558
Andel av rösträtter9,77

Publicerad
2022-04-15 13:05
Kontakt
NamnAimee Derrick
Telefon01312752122 EpostAimee.Derrick@bailliegifford.com 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25