Börsinformation

EmittentViaplay Group AB (publ)


Innehavare
Nordea Funds Ltd

Instrument
InstrumentEquity SE0012116390
Före transaktionen
Antal aktier3 980 582
Antal rösträtter3 980 582
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-04-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 874 582
Direkt innehavda rösträtter3 874 582
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,9394 %
Direkt innehavda rösträtter4,65549 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,65549 % 3 874 582
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,65549 % 3 874 582
 

Röstning med fullmakt. Innehavet upphör för
NamnRösträtterSlutdatum
Nordea Nordic Small Cap Fund 1 853 160
Nordea Swedish Ideas Equity Fund 302 111
Nordea Discretionary Swedish Equity Fund 398 738
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund 51 070
Nordea Innovation Stars Fund 91 155
Nordea Invest Nordic Small Cap 40 160
Nordea Invest Nordic Stars 25 964
Nordea Donationsmedelsfond 3 412
Institutionella Aktiefonden Sverige 176 705
Nordea Avtalspensionsfond Midi 1 633
Nordea Swedish Stars 862 364
Nordea Generationsfond Senior 770
Nordea Generationsfond 50-tal 8 153
Nordea Generationsfond 60-tal 40 313
Nordea Generationsfond 70-tal 39 959
Nordea Generationsfond 80-tal 21 143
Nordea Sverige Passiv 51 352
Nordea Smabolagsfond Sverige 2 668
Nordea Generationsfond 90-tal 2 806
Nordea Institutionell Aktiefarvaltning 6 946
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 874 582
Andel av rösträtter4,65549

Publicerad
2022-04-22 14:35
Kontakt
NamnIsabella Dias Dyg
Telefon+4555479876 Epostisabella.dias.dyg@nordea.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25