Börsinformation

EmittentCalliditas Therapeutics AB


Innehavare
Swedbank Robur Fonder AB

Instrument
InstrumentAjtier SE0010441584
Före transaktionen
Antal aktier2 620 144
Antal rösträtter2 620 144
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-04-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 600 928
Direkt innehavda rösträtter2 600 928
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,97 %
Direkt innehavda rösträtter4,97 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,97 % 2 600 928
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,97 % 2 600 928
 


Publicerad
2022-04-22 15:11
Kontakt
NamnMia Metso Ekberg
Telefon08-58597525 Epostmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25