Börsinformation

EmittentSemcon Aktiebolag


Innehavare
Amiral Gestion

Instrument
InstrumentEquity SE0000379497
Före transaktionen
Antal aktier904 006
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2022-04-19
Efter transaktionen
Antal
Aktier948 022
Direkt innehavda rösträtter948 022
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,23407 %
Direkt innehavda rösträtter5,23407 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,23407 % 948 022
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,23407 % 948 022
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter948 022
Andel av rösträtter5,23407

Publicerad
2022-04-22 17:46

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25