Börsinformation

EmittentSdiptech AB (publ)


Innehavare
197408 Saeid Esmaeilzadeh

Instrument
InstrumentClass A & B-shares
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-04-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter20 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 025 811
Direkt innehavda rösträtter758 047
Indirekt innehavda rösträtter10 267 764
Andel
Innehavda aktier5,42676 %
Direkt innehavda rösträtter1,37005 %
Indirekt innehavda rösträtter18,55731 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 19,92736 % 2 025 811
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 19,92736 % 2 025 811
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
00Dr. Saeid AB
10 267 76418,55731Esmaeilzadeh Holding AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter11 025 811
Andel av rösträtter19,92736

Publicerad
2022-04-29 14:19

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25