Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier307 617
Antal rösträtter307 617
Transaktionen
Datum2022-04-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier310 202
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter310 202
Andel
Innehavda aktier5,03875 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,03875 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,03875 % 310 202
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,03875 % 310 202
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
310 1625,0381Nordnet Pensionsförsäkring AB
400,00065Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter310 202
Andel av rösträtter5,03875
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2022-05-02 13:53
Kontakt
NamnMax Rhodin Edlund
Telefon+46730487570 Epostmax.edlund@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25