Börsinformation

EmittentSdiptech AB (publ)


Innehavare
Vulcan Value Partners, LLC

Instrument
InstrumentCommon Stock SE0003756758
Före transaktionen
Antal aktier5 021 617
Antal rösträtter5 008 163
Transaktionen
Datum2022-05-02
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för antal rösträtter15 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier5 061 617
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter5 048 163
Andel
Innehavda aktier15,0733 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter15,03323 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,03323 % 5 061 617
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 15,03323 % 5 061 617
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter5 048 163
Andel av rösträtter15,03323

Publicerad
2022-05-05 08:47


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25