Börsinformation

EmittentSdiptech AB (publ)


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0003756758
Före transaktionen
Antal aktier2 665 928
Antal rösträtter2 665 928
Transaktionen
Datum2022-05-04
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 789 347
Direkt innehavda rösträtter2 789 347
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier7,47 %
Direkt innehavda rösträtter5,04 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,04 % 2 789 347
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,04 % 2 789 347
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 789 347
Andel av rösträtter5,04

Publicerad
2022-05-05 14:58
Kontakt
NamnJohan Winqvist
Telefon0730578270 Epostjohan.winqvist@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25