Börsinformation

EmittentAktiebolaget Industrivärden


Innehavare
Spiltan Fonder AB

Instrument
InstrumentIndustrivärden C SE0000107203
Före transaktionen
Antal aktier20 211 824
Antal rösträtter3 356 640
Transaktionen
Datum2022-05-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier20 410 124
Direkt innehavda rösträtter3 376 470
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,03 %
Direkt innehavda rösträtter1,21 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,21 % 20 410 124
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 1,21 % 20 410 124
 

Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2022-05-10 10:08
Kontakt
NamnJörgen Wärmlöv
Telefon0707899322 Epostjorgen@spiltanfonder.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25