Börsinformation

IssuerPrevas Aktiebolag


Holder
Avanza Bank Holding AB för försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Before the transaction
SharesData not given*
Voting rightsData not given*
Transaction
Date11/05/2022
Limit for number of shares5 %
After the transaction
Quantity
Shares648,168
Directly held voting rights0
Indirectly held voting rights648,168
Percentage
Directly held shares5.0889 %
Directly held voting rights0 %
Indirectly held voting rights3.78645 %
 
Resulting distribution of total holdings
Percentage of voting rights: Number of underlying shares:
Shares 3.78645 %648,168
Instruments - FITA Ch. 4, section 2, first paragraph, line 2  
Instruments - FITA Ch. 4, section 2, first paragraph, line 3
 -  Physically settled  
 -  Cash settled  
   
Total 3.78645 %648,168
 

Group total holdings
Voting rights648,168
Percentage of voting rights3.78645
Notes (other relevant informations according to law)
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.

Published
12/05/2022 10:45
Contact
NameMarie Andersson
Emailmarie.andersson@avanza.se 

*Source of information has chosen not to submit the data
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25