Börsinformation

EmittentEgetis Therapeutics AB (publ)


Innehavare
RegulaPharm AB

Instrument
Instrumentaktier
Före transaktionen
Antal aktier9 846 730
Antal rösträtter9 846 730
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2022-05-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier10 531 660
Direkt innehavda rösträtter10 531 660
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,9 %
Direkt innehavda rösträtter4,9 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9 % 10 531 660
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,9 % 10 531 660
 


Publicerad
2022-05-17 21:53
Kontakt
NamnGudrun Hörnqvist
Telefon0709321440 Epostgudrun_hornquist@hotmail.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25