Börsinformation

EmittentEgetis Therapeutics AB (publ)


Innehavare
5568375751

Instrument
Instrumentaktier
Före transaktionen
Antal aktier16 572 442
Antal rösträtter16 572 442
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2022-05-17
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier17 668 330
Direkt innehavda rösträtter17 668 330
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier8,2 %
Direkt innehavda rösträtter8,2 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,2 % 17 668 330
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 8,2 % 17 668 330
 


Publicerad
2022-05-18 11:10
Kontakt
NamnKennet Rooth
Telefon+46702741553 Epostkennet.rooth@gmail.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25