Börsinformation

EmittentEgetis Therapeutics AB (publ)


Innehavare
Flerie Invest AB

Instrument
InstrumentBTA SE0017770027
Före transaktionen
Antal aktier4 350 594
Antal rösträtter4 350 594
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2022-05-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier12 087 069
Direkt innehavda rösträtter12 087 069
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,63266 %
Direkt innehavda rösträtter5,63266 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,63266 % 12 087 069
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,63266 % 12 087 069
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter12 087 069
Andel av rösträtter5,63266

Publicerad
2022-05-20 14:16
Kontakt
NamnCecilia Scheele
Telefon+46706006856 Epostcecilia@flerie.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25