Börsinformation

EmittentCloetta AB (publ)


Innehavare
AB Malfors Promotor

Instrument
InstrumentCLOETTA SER B
Före transaktionen
Antal aktier85 929 542
Antal rösträtter137 495 663
Transaktionen
Datum2022-05-18
Gränsvärde för antal aktier30 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier86 929 542
Direkt innehavda rösträtter138 495 663
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier30,1191 %
Direkt innehavda rösträtter40,7057 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 40,7057 % 86 929 542
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 40,7057 % 86 929 542
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter138 495 663
Andel av rösträtter40,7057

Publicerad
2022-05-24 12:43


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25